INDY NODE 

นอกจากที่ผู้พัฒนาระบบนิเวศไม่ได้เป็นผู้ขาย Token แล้ว
ยังเปิดโอกาสให้คุณก็สามารถเป็นผู้ผลิต INDY ได้ด้วยการร่วมเป็นผู้ใช้งาน INDY Node

INDY Node คือซอฟท์แวร์พื้นฐานของระบบนิเวศ ในแต่ละวันผู้ใช้งาน INDY Node สามารถได้รับส่วนแบ่งจากโควต้า 50% ของจำนวน INDY token ที่ขุดขึ้นในแต่ละวันเป็นรางวัลตอบแทนหลัก โดยสามารถนำ Token ที่ได้ไปจำหน่ายจ่ายแจกได้ตามต้องการ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ DEX, หรือ Exchange พันธมิตรในอนาคต

INDY Node คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของระบบการทำงานแบบกระจายศูนย์ซึ่งมีทั้งสิ้นเพียง 50,000 โหนดเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถซื้อใบอนุญาต (License) เพื่อเปิดใช้งาน ได้จากทีมงาน INDYverse


ผู้ครอบครองใบอนุญาตที่เปิดใช้งานโปรแกรมเท่านั้นจะได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับรางวัลเป็น INDY point ซึ่งจะนำไปใช้เองหรือแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นก็ได้

ผู้ครอบครองใบอนุญาตมีสิทธิ์( 1 เสียงต่อ 1 โหนด) ลงมติเลือกเกมที่ควรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน ecosystem รวมถึงเป็นประเด็นอื่นๆ ที่ทีมงาน INDYverse ต้องการขอมติจากชุมชน